„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“ Názov a sídlo prijímateľa: Marcel Mikovčák – Restaurant Bar Artemis, Stred...